ბრენდის მიხედვით

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 10s Sub

0 1275 1210

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 5 G3 black

0 475 450

ყურსასმენი KRK KNS 8400

0 405 360

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 6 G3 SE White

0 625 595

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 4 G3

0 425 400

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 10-3 G3 Black

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12s Sub

0 0 2255

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12sHO sub

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Expose

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V4S4

0 1145 1090

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V6S4

0 1420 1350

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V8S4

0 1825 1730

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 5 White Noise

0 480 455

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 6 G3 black

0 620 595

ყურსასმენი KRK KNS 6400

0 270 240

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 8 G3 Black

0 790 750