ბრენდის მიხედვით

ყურსასმენი KRK KNS 6400

0 270 240

ყურსასმენი KRK KNS 8400

0 405 360

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 4 G3

0 425 400

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 10-3 G3 Black

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12SHO Sub

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 5G3 White Noise

0 480 455

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 5 G3 black

0 475 425

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V8S4

0 1825 1650

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 8 G3 Black

0 790 710

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V6S4

0 1420 1280

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V4S4

0 1145 1030

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 6 G3 black

0 620 560

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 10s Sub

0 0 1210

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12s Sub

0 2255 2050