ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL8x

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  185
კოდი:  0124
დარჩენილია მინიმალური რაოდენობა
სიხშირული დიაპაზონი: 60 Hz ÷ 20 kHz
წნევა: 109 dB
სიმძლავრე: 20 W RMS, 40W Peak
კომპონენტი: Speaker-8", Coaxial-1"
წონა: 1.73 / 3.81 kg/lbs
სიმაღლე: 88 / 3.46 mm/inch
სიგანე: 247 / 9.72 mm/inch
სიღრმე: 247 / 9.72 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL8x

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac WS 624

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac CELO2D