ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 10 Sub red

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  1800
კოდი:  11725
დარჩენილია მინიმალური რაოდენობა
სიხშირული დიაპაზონი:
წნევა:
სიმძლავრე:
კომპონენტი:
წონა:
სიმაღლე:
სიგანე:
სიგრძე:

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon 10 black

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF Ayra 8

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 40