სიმები DR Red Devil Electric 10/52

კომბი DV Mark Jazz 212