მედიატორი Dunlop 449R1.0 NYL MAX GRP STD-72

მედიატორი Dunlop 449R.60 NYL MAX GRP STD-72

კაბინეტი Orange Jim Root PPC212