ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL 40

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  105
კოდი:  10606
მაღაზიაშია
სიხშირული დიაპაზონი: 90 Hz ÷ 20 kHz
წნევა: 100 dB
სიმძლავრე: 8 W RMS, 16 W Peak
კომპონენტი: Speaker - 3.5"
წონა: 0.88 / 1.94 kg/lbs
სიმაღლე: 110 / 4.33 mm/inch
სიგანე: 130 / 5.11 mm/inch
სიღრმე: 130 / 5.11 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL8x

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL6X

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF HS 1026-W