ხმამაღლამოლაპარაკე RCF MQ 30P-W

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  200
კოდი:  10716
გაყიდულია
სიხშირული დიაპაზონი: 150 Hz ÷ 20 kHz
წნევა: 102 dB
სიმძლავრე: 12W RMS, 24 W Peak
წონა: 1.53 / 3.37 kg/lbs
სიმაღლე: 165 / 6.49 mm/inch
სიგანე: 145 / 5.7 mm/inch
სიგრძე: 275 / 10.82 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies MK70T

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac WX 302/B

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac ATEO02/w