ხმამაღლამოლაპარაკე ქვის WHD SL 25/2 T25 (ქვის დინამიკი)

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  700
კოდი:  0197
მაღაზიაშია

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac WX 302/OW

ხმამაღლამოლაპარაკე ქვის WHD SL 25/2-T25 Red (ქვის დინამიკი)

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF BD 2412EN