ხმამაღლამოლაპარაკე ქვის WHD SL 25/2 T25 (ქვის დინამიკი)

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  850
კოდი:  0197
მაღაზიაშია

ხმამაღლამოლაპარაკე ქვის WHD SL 25/2-T25 Red (ქვის დინამიკი)

ხმამაღლამოლაპარაკე ქვის WHD SL 25/2 T25 (ქვის დინამიკი)

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac AWP06/W