ხმამაღლამოლაპარაკე RCF MQ 50C

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  400
კოდი:  0099
დარჩენილია მინიმალური რაოდენობა
სიხშირული დიაპაზონი:70 Hz ÷ 20 kHz
წნევა:112 dB
სიმძლავრე: 60 W RMS,120 W Peak
კომპონენტი: Speaker-5", Tweeter-1"
წონა: 2.1/4.62 kg/lbs
სიმაღლე: 155 /6.10mm/inch
სიგანე: 265 /10.43 mm/inch
სიღრმე: 265 /10.43 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac CELO2D

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL 68EN