ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL60

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  60
კოდი:  0132
დარჩენილია მინიმალური რაოდენობა
სიხშირული დიაპაზონი: 110 Hz ÷ 20 kHz
წნევა: 102dB
სიმძლავრე: 6 W RMS, 12 W Peak
კომპონენტი: Speaker- 6”
წონა: 800 / 1.76 kg/lbs
სიმაღლე: 75 / 2.95 mm/inch
სიგანე: 204 / 8.03 mm/inch
სიღრმე: 204 / 8.03 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac WS 624

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL8x

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac CSE 55