ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL 68EN

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  130
კოდი:  10721
დარჩენილია მინიმალური რაოდენობა
სიხშირული დიაპაზონი: 130 Hz ÷ 20 kHz
წნევა: 102 dB
სიმძლავრე:6 W RMS, 12W Peak
კომპონენტი: Speaker- 6"
წონა: 1.3 / 2.86 kg/lbs
სიმაღლე: 96 / 3.77 mm/inch
სიგანე: 220 / 8.66 mm/inch
სიღრმე: 220 / 8.66 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac WS524 რუხი

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac WS 624

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac CS 75