ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL6X

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  150
კოდი:  0133
დარჩენილია მინიმალური რაოდენობა
სიხშირული დიაპაზონი: 70 Hz ÷ 20 kHz
წნევა: 106 dB
სიმძლავრე: 12 W RMS, 24 W PEAK
კომპონენტი: Speaker: 6", Coaxial:1"
წონა: 1.28 / 2.82 kg/lbs
სიმაღლე: 73 /2.87 mm/inch
სიგანე: 204 / 8.03 mm/inch
სიღრმე: 204 / 8.03 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac CS 75

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac CSF 506 MK2

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF MQ 50C