ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape Twin

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  2250
კოდი:  11679
მაღაზიაშია

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12s Sub

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V4S4

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V8S4