ბრენდის მიხედვით

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF Ayra 6

0 0 550

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF Ayra 8

0 0 700

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF Ayra 5

0 0 475

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF Ayra 10 SUB

0 0 1100

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 40

0 0 1000

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 10-3 G3 Black

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12s Sub

0 0 2255

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12SHO Sub

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V4S4

0 0 1145

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V6S4

0 1420 1280

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V8S4

0 0 1825

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 5G3 White Noise

0 480 455

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 65

0 0 1900

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape Twin

0 0 2400

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Solo 6 BE red

0 2700 2450

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon AIR white (წყვილი)

0 0 550

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon AIR black(წყვილი)

0 0 550

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon AIR red(წყვილი)

0 0 550

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon 5 black

0 0 400

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon 5 red

0 0 400

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon 5 banana

0 0 400

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon 5 white

0 0 400

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon 8 red

0 0 700

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon 10s black

0 0 1150

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Gibbon 10s red

0 0 1150

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 5 black

0 0 785

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 5 red

0 0 785

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 5 banana

0 0 785

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 6 red

0 0 950

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 6 black

0 0 950

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 6 banana

0 0 950

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 8 red

0 0 1100

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 10 Sub black

0 0 1800

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 10 Sub red

0 0 1800

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 50

0 0 1550

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Alpha 50 black

0 0 720

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Alpha 65 black

0 0 850

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Alpha 80 black

0 0 1050