ბრენდის მიხედვით

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12s Sub

0 0 2255

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12SHO Sub

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 6 red

0 1025 700

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 10 Sub

0 1700 1380

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 5 G4 Black

0 650 585

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF Ayra Pro 5

0 600 475

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Alpha 80 black

0 0 1415

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape Twin

0 0 3440

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Solo 6 BE red

0 0 2700

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 40

0 0 1550

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 65

0 0 2825

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 50

0 0 2200

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V4S4

0 1350 1000

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 8 G4 Black

0 1000 850

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 7 G4 Black

0 850 750

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V8S4

0 2300 1800

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V6S4

0 2000 1500