ბრენდის მიხედვით

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 10 Sub

0 0 1620

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12s Sub

0 0 2255

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12SHO Sub

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V4S4

0 1400 1100

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V6S4

0 0 1800

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK V8S4

0 2325 2200

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Alpha 50 black

0 0 790

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Alpha 65 black

0 0 900

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Alpha 80 black

0 0 1150

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 40

0 1470 1250

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 65

0 0 2570

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape Twin

0 0 2400

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Solo 6 BE red

0 2700 2450

ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 6 red

0 1025 700

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 5 G4 Black

0 665 625

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 7 G4 Black

0 910 900

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK Rokit 8 G4 Black

0 1140 980

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF Ayra Pro 5

0 0 550

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 50

0 2020 1700