ხმამაღლამოლაპარაკე Monkey Banana Turbo 6 black

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 50

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Solo 6 BE red