ხმამაღლამოლაპარაკე RCF Ayra Pro 5

ფასი:  0 ფასი:  600 ფასი:  475
კოდი:  12004
მაღაზიაშია

ხმამაღლამოლაპარაკე KRK 12s Sub

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Shape 40

ხმამაღლამოლაპარაკე Focal Alpha 80 black