ხმამაღლამოლაპარაკე RCF HS 1026-W

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  120
კოდი:  10718
მაღაზიაშია
სიხშირული დიაპაზონი: 220 Hz ÷ 17 kHz
წნევა: 102 dB
სიმძლავრე: 6 W RMS,24 W Peak
კომპონენტი: Speaker-2.5"
წონა: 0.58 / 1.27 kg/lbs
სიმაღლე: 91 / 3.58 mm/inch
სიგანე: 104 / 4.09 mm/inch
სიღრმე: 104 / 4.09 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac MERO 2d

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL 40

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF HS 1026-W