ბრენდის მიხედვით

ხმამაღლამოლაპარაკე Tannoy TS2.10 Sub Vinyl Black

0 0 1120

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Sub 615

0 1950 1850

ხმამაღლამოლაპარაკე Adamson S119i

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე Cerwin-Vega CVXL-118S

0 3100 2300

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF HDL 18-AS

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე ANT Greenhead 18S

0 2100 1365

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF 4PRO 8005-AS

0 0 0

ხმამაღლამოლაპარაკე Adamson Point 215

0 0 9250

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Sub 618

0 3100 2400

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac Baso12/B Sub

0 0 2335

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Sub 18H

0 4380 3950

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Sub 15H

0 3450 3100

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF Sub 8003-AS II

0 6600 6000

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF SUB 8004-AS

0 10700 9600