ბრენდის მიხედვით

პროცესორი RCF DX 2006

0 0 0

გამაძლიერებელი RCF HPS 1500

0 0 1250

გამაძლიერებელი RCF QPS9600

0 0 0

პროცესორი RCF RD 2016

0 0 0

გამაძლიერებელი DB Technologies HPA 1000

0 0 910

გამაძლიერებელი DB Technologies HPA 1400

0 0 1130

გამაძლიერებელი Audac SMA 500

0 0 1150

გამაძლიერებელი Audac SMA 350

0 0 1525

პროცესორი RCF DX 4008

0 0 0

გამაძლიერებელი RCF IPS 1700

0 0 0

გამაძლიერებელი RCF HPS 2500

0 0 1750

გამაძლიერებელი RCF IPS 700

0 0 1300