ხმამაღლამოლაპარაკე RCF NXL 24-A

0 0 4400

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Ready 4 MK2

0 2300 2100

ხმამაღლამოლაპარაკე Tannoy VXP8 Black

0 0 2950

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies LVX-15

0 2500 2400

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies LVX-12

0 0 2100

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Opera 10

0 0 1260

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Opera 12

0 0 1400

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Opera 15

0 0 1600

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies B-Hype 8

0 0 530

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies B-Hype 10

0 0 700

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies B-Hype 12

0 0 880

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies B-Hype 15

0 0 1050

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF ART 715-A MK4

0 2100 2000

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF ART 735-A MK4

0 2900 2800

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF ART 315-A MK 4

0 1500 1400

ხმამაღლამოლაპარაკე Cerwin-Vega CVXL-115

0 2300 1650

ხმამაღლამოლაპარაკე ANT Redfire 15

0 0 1000

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies ES 1203

0 7000 5000

ხმამაღლამოლაპარაკე ANT Greenhead 15

0 1400 910

ხმამაღლამოლაპარაკე ANT iROLLER 10

0 0 800

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Opera 15 UNICA

0 2700 2500

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF NX 45-A

0 0 4150

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF ART 745-A MK 4

0 3900 3800