ხმამაღლამოლაპარაკე RCF HDL 10-A

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  3850
კოდი:  10114
გაყიდულია
სიხშირული დიაპაზონი: 65 Hz ÷ 20000 Hz
წნევა: 133dB
სიმძლავრე: 700 W RMS, 1400 W PEAK
კომპონენტი: Driver- 2", 2.5" v.c. Woofer- 2 x 8", 2.0" v.c.
წონა: 20.4 / 44.97 kg/lbs
სიმაღლე: 294 / 11.5 mm/inch
სიგანე: 569 / 22.40 mm/inch
სიგრძე: 434 / 17.09 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF ART 315-A MK 4

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Opera 12

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Sub 18H