ხმამაღლამოლაპარაკე RCF V 45

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  5000
კოდი:  10298
გაყიდულია
სიხშირული დიაპაზონი: 30 Hz ÷ 20000 Hz
წნევა: 137 dB
სიმძლავრე: 3600 W RMS, 7200 W Peak
კომპონენტი: Driver- 1.4", 4" Voice coil, Woofer- 2 x 15", 4" voice coil
წონა: 62.5 / 137.7 kg/lbs
სიმაღლე: 1108.5 / 43.64 mm/inch
სიგანე: 554,3 / 21.82 mm/inch
სიგრძე: 579,3 / 22.81 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF M1001

ხმამაღლამოლაპარაკე Audac Baso12/B Sub

ხმამაღლამოლაპარაკე Cerwin-Vega CVXL-115