ხმამაღლამოლაპარაკე RCF EVOX 8

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  3750
კოდი:  10622
გაყიდულია
სიხშირული დიაპაზონი: 40 Hz ÷ 20 Hz
წნევა: 128 dB
სიმძლავრე: 700 W RMS, 1400 W Peak
კომპონენტი: Woofer- 12", 2.5" v.c.
წონა: 23.8/50.70 kg/lbs
სიმაღლე: 530/20.86 mm/inch
სიგანე: 346/13.62 mm/inch
სიღრმე: 459/18.10 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე Adamson PC5

ხმამაღლამოლაპარაკე Adamson IS7

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Opera 15 UNICA