ხმამაღლამოლაპარაკე RCF EVOX 12

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  5580
კოდი:  10779
გაყიდულია
სიხშირული დიაპაზონი: 40 Hz ÷ 20 Hz
წნევა: 130 dB
სიმძლავრე: 700 W RMS, 1400 W Peak
კომპონენტი: Woofer- 15", 3.0" v.c.
წონა: 36.4/80.24 kg/lbs
სიმაღლე: 2220/87.4 mm/inch
სიგანე: 410/16.14 mm/inch
სიღრმე: 560/22.05 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე Adamson IS7

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF NXL 24-A

ხმამაღლამოლაპარაკე Adamson PC5