ხმამაღლამოლაპარაკე RCF ART 735-A MK4

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  2950
კოდი:  11325
მაღაზიაშია
სიხშირული დიაპაზონი: 45 Hz ÷ 20000 Hz
წნევა: 132 dB
სიმძლავრე: 700 W RMS, 1400 W PEAK
კომპონენტი: Driver- 1.4", 3.0" v.c, Woofer- 15", 3.0" v.c.
წონა: 21.4 / 47.18 kg/lbs
სიმაღლე: 708 / 27.87 mm/inch
სიგანე: 437 / 17.2 mm/inch
სიგრძე: 389 / 15.31 mm/inch

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF M 502

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF NX 45-A

ხმამაღლამოლაპარაკე RCF NX 10-SMA