სადგამი ხმამაღლამოლაპარაკის Caymon CST 436/B

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  160
კოდი:  0927
დარჩენილია მინიმალური რაოდენობა

სადგამი სინთეზატორის Novation Peak

სამაგრი მამაღლამოლაპარაკის Caymon WLB 40

საკიდი ხმამაღლამოლაპარაკის Caymon WLB35/B