საკიდი ხმამაღლამოლაპარაკის Caymon WLB35/B

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  100
კოდი:  10483
მაღაზიაშია

ბოლის სითხე Eurolite Smoke Fluid-E2D-extreme 5l

სამაგრი ბასის Audac MBK100

სადგამი მიკროფონის სტუდიური Caymon CST238/B