ხმამაღლამოლაპარაკე Adamson Point 15p

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  0
კოდი:  11338
მაღაზიაშია
სიხშირული დიაპაზონი: 55 Hz - 18 kHz
წნევა: 136 dB (Active) / 134.8 dB (Passive)
სიმძლავრე: LF- 500/2000 W, HF- 110/440W, Passive- 310/2440 W
კომპონენტი: LF- ND15-L 15" Kevlar Neodymium Driver, HF-B&C DE800 3" Diaphragm / 1.4" Exit Compression Driver
წონა: 24.8 kg -Active, 26.6 kg- Passive
სიმაღლე: 726mm
სიგანე: 451mm
სიგრძე: 334mm

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies Sub 618

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies ES802

ხმამაღლამოლაპარაკე DB Technologies B-Hype 12