ხმამაღლამოლაპარაკე (რუპორი) RCF HD 3216/T

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  0
კოდი:  11517
გაყიდულია

სამაგრი ხმამაღლამოლაპარაკის Cerwin-Vega Cvant 2A

სამაგრი ბასის Audac MBK100

სადგამი ხმამაღლამოლაპარაკის ADAM A3X

s