სამაგრი ხმამაღლამოლაპარაკის Cerwin-Vega Cvant 2A

ფასი:  0 ფასი:  0 ფასი:  0
კოდი:  0488
მაღაზიაშია

სამაგრი ხამაღლამოლაპარაკის, სუბზე გადამყვანი, DB DS2 TURBO

ბოლის სითხე Eurolite Smoke Fluid-E2D-extreme 5l